Over Cliëntenplatform Participatiewet

Het Cliëntenplatform Participatiewet is er voor iedereen die hulp of een uitkering krijgt via de Participatiewet. Het Cliëntenplatform laat de stem van de mensen die onder de Participatiewet vallen horen aan Werk & Inkomen van de gemeente Utrecht die de regels van de Participatiewet uitvoert.

Foto's