Over FNV

De FNV zet zich in voor fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van werk en inkomen. Onze collectieve en individuele belangenbehartiging dragen hieraan bij. Onze lokale vakbondshuizen zijn dichtbij en laagdrempeling. Daar ontmoeten (potentiele) leden, onze actieve leden en beroepskrachten van de FNV elkaar. Op het lokale vakbondshuis kan men terecht met vragen over o.a. lidmaatschap, werk, inkomen, loopbaan en belasting.