Over Federatie Emmaus Nederland

Bij Emmaus zitten praktische idealisten. We zijn solidair met de meest kwetsbaren in de samenleving. We zijn zelfredzaam en ongebonden. We verdienen ons eigen geld, vooral met onze kringloopactiviteiten. In Nederland bestaat Emmaus uit 14 (woon)werkgemeenschappen. Samen hebben deze 20 kringloopwinkels. Alle vestigingen zijn gericht op belangrijke doelen: mensen mogelijkheden geven hun leven zinvol in te vullen en weer op weg te helpen uit een probleemsituatie; het milieu te verbeteren door het sorteren en zoveel mogelijk hergebruiken van afgedankte producten; mensen met een kleine beurs de gelegenheid geven om voor weinig geld kleding en spullen te kopen; geld dat we overhouden te doneren aan goede doelen in binnen- en buitenland.

Foto's