Stichting Onderwijsambassadeurs

Over Stichting Onderwijsambassadeurs

Met de inzet van onderwijsambassadeurs bieden we leerkrachten voor langere periode ondersteuning in de klas voor 1 dag per week. Ze brengen expertise, werkervaring en talent mee.

Stichting Onderwijsambassadeurs maakt verbinding tussen onderwijs en samenleving makkelijk. Dit doen we
door de organisatie van het matchen van kundige externen aan onderwijsprofessionals voor een groot deel uit handen te nemen.

En daaropvolgend scholen te leren en ondersteunen bij het zelfstandig uitvoeren van dit proces richting de toekomst. Door een langere periode kundige externen (onderwijsambassadeurs) in te zetten op school, dragen ze bij aan:

- Verlagen van de werkdruk (verhoogt werkgeluk)
- Verhogen van de onderwijskwaliteit
- Verbinding met de samenleving
- Enthousiasmeren van mensen voor het onderwijs

Onderwijsambassadeurs zorgen er direct voor dat leerkrachten zich ontlast voelen, leerlingen meer aandacht krijgen en de school meer in verbinding staat met de samenleving.

Foto's