Stichting Gouden Dagen

Over Stichting Gouden Dagen

Gouden Dagen Nederland is hét goede doel voor ouderen. De stichting die gevoelens van eenzaamheid onder ouderen tegengaat. Dat doen we door zorgcentra en buurthuizen te inspireren en te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor ouderen. Zowel voor bewoners in de zorgcentra als ouderen in de buurt. Zo hopen we gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Ook helpen we met fondsenwerving, communicatie en vrijwilligersmanagement en werken we samen met kennisinstituten zoals de Vrije Universiteit en Vilans op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. We streven ernaar om samen met u te zorgen voor meer verbondenheid tussen mensen (oud en jong) zodat iedereen zich betrokken blijft voelen bij de maatschappij en op een gelukkige manier kan oud worden.

Foto's