Over Reclassering Nederland

COSA is een methode om, met behulp van vrijwilligers, zedenplegers te ondersteunen bij hun re-integratie in de samenleving. Het voorkomen van sociaal en emotioneel isolement is daarbij een belangrijk doel omdat we weten dat dit terugval kan veroorzaken. Als vrijwilliger bij COSA speel je dus een belangrijke rol bij het voorkomen dat zedenplegers opnieuw in de fout gaan. Vrijwilligers en professionals werken nauw samen. Rond een veroordeelde zedenpleger (het kernlid) wordt een groep van drie tot vijf getrainde vrijwilligers geformeerd (de binnencirkel). Daaromheen staan professionals (de buitencirkel), zoals een toezichthouder van de reclassering, een behandelaar en een wijkagent. Een coördinator van Reclassering Nederland begeleidt de vrijwilligers.

Voor meer informatie ga naar de website van Reclassering Nederland, wat-wij-doen, COSA.

Contactpersoon : Hester Smit
Functie : Cirkelcoördinator COSA & Reclasseringswerker

Foto's